Skole
 

En rummelig skole i bevægelse

Vi ønsker at være en rummelig skole i bevægelse. Denne sætning stammer fra vores værdigrundlag, og kan yderlige uddybes således:

  • Rummelig skole

Med rummelighed ønsker vi at den enkelte elev tilegner sig forståelse og viden omkring tre begreber; frihed, forskellighed og fællesskab. Det er målet, at den enkelte elev opnår, gennem skolegang hos os, at føle sig som en del af et fællesskab, hvor der er plads til alle. Et fælleskab hvor demokrati spiller en rolle, og hvor den enkelte elevs stemme er ligeværdig med alle andres. 

  • Bevægelse

Bevægelse har for os to niveauer; det mentale og det fysiske:

- Vi udfordrer eleven mentalt fagligt, socialt og demokratisk gennem elevens skolegang. Dette gør vi ved at undervise udfra nye anerkendte undervisningsmetoder. Vi evaluerer kontinuerligt på vores didaktik og pædagogik. For at opnå den mentale udfordring og udvikling hos eleven, underviser vi naturligvis med ny teknologi, og inddrager IT i undervisningen.

  • I alle vore undervisningslokaler har vi interaktive projektorer og tavler, og vi benytter dem! 
  • Alle lærere er, af skolen, udstyret med en bærbar arbejds-pc til forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen. 
  • Vores undervisningsmaterialer bygger på nyeste viden, teknologi, pædagogik og didaktik, og en del af materialerne er IT/web baserede.

- Vi bevæger os fysisk i løbet af undervisningsdagen, da vi er af den opfattelse at det er sundere og sjovere samtidig med indlæringen. For at opnå dette, gøres følgende konkret:

  • Minimum 5 lektioner om ugen skal eleverne bevæge sig i undervisningen. Dette kan gøres gennem Cooperative learning, sanglege, fælleskabslege, en rask hockeykamp, og med udgangspunkt i de mange intelligenser. 
  • Ved vores morgensamlinger er temaet i nogle uger bevægelse, kost, motion.
  • Herudover har vi naturligvis også vores idrætslektioner, hvor eleverne undervises i idrætslige discipliner mm.

 

 

 

 

Del lige præcis denne side med dine venner på Facebook: Del