Skole
 

Priser og økonomi

Priser pr. 1/4. 2017

Skolepenge og SFO betales over 12 rater pr. år. 

Hvis man har børn i børnehaven og elever på skolen, så er prisen en anden.

Kontakt kontoret for nærmere oplysninger herom.

Indskrivning pr. barnkr.   500
1. barnkr. 1350
2. barnkr. 1088 
3. barnkr.   553
4. barnkr.       0
SFO pr. barnkr.   675
SFO morgenpasningkr.   147
 


 

 

 

Indskrivningsgebyr:

Gebyr ved indskrivning - pr. barn

kr.   500

Indskrivningsgebyret betales ikke tilbage. 

Medlemsskab af skolekredsen pr. familie (obligatorisk) kr. 100 pr. år, og opkræves i september måned.


Depositum:

Ved 1. barns skolestart betales kr. 1.500 (maj måned forud for skolestart). 

Depositum betales tilbage når sidste barn forlader skolen.

 

Fripladsordning

Der kan hvert år i starten af skoleåret søges om et økonomisk tilskud til betaling af Skole og SFO. Dette kaldes Fripladstilskud. Der tages udgangspunkt i årlig indkomst og antal børn. Henvendelse herom til kontoret, hvis dette kunne være en mulighed for jeres familie. Fripladstilskud kan søges af alle og alle kan komme i betragtning under hensyn til forældrenes økonomisk situation.

 

Margrethelyst Friskoles egen Fripladsordning

Skolens egen fripladsordning gælder for max. 8 elever. Ansøgninger til dette gælder efter først til mølle princippet.

Skolen giver yderligere 50% af det tilskud som gives af Fordelingssekretariatet.

Det betyder hvis fordelingssekretariaet tilskud for eksempel er på kr. 2.189, vil skolen give 50% yderligere = med kr. 1.094 pr. år / kr. 91 pr. måned i 12 måneder.

Fordelingen varetages af skolelederen efter bestyrelsens retningslinjer.

Indtil der er en tilbagemelding fra Fordelingssekretariatet skal der betales fulde skolepenge, dvs. et evt. tilskud gives med tilbagevirkende kraft.

Forudsætningen for at få del i skolens egen Fripladsordning er, altså at man har fået bevilget Fripladstilskud via Fordelingssekretariatet.

Del lige præcis denne side med dine venner på Facebook: Del