Børnehave
 

Værdigrundlag

Børnehavens værdigrundlag tager afsæt i Margrethelyst Friskoles værdigrundlag – ”En rummelig børnehave i bevægelse.

Det er værdifuldt for Margrethelyst Børnehave at børn og forældre oplever, at åbenhed og anerkendelse præger samarbejdet, og at Margrethelyst Børnehave er et trygt være- og lærested, hvor udgangspunktet er barnets trivsel og udviklingen af det hele menneske. For os er det vigtigt, at der er en tydelig rød tråd helt fra begyndelsen i børnehaven og til overgangen til skolen.

 

Børnehaven bygger på tre hovedpunkter – trivsel, samarbejde og respekt

Trivsel

Vi sætter barnets trivsel i højsædet, så det udvikles til et helt og selvstændigt menneske, der kan mestre livets udfordringer.

Vi arbejder med trivsel i børnegruppen, så børnene får de rette redskaber og værdier, så tolerance og fællesskab er i fokus.

Måden vi arbejder på er ud fra ICDP en anerkendende tilgang til barnet.

  • Øve børn i at sætte ord på deres intentioner.
  • Øve børn i at mærke egen følelser og lyst.
  • Styrke koncentrations- og fordybelsesevne samt vedholdenhed.
  • Styrke børns evne til konfliktnedtrappe.
  • Styrke børns respekt for anerkendelse af andres følelser, holdninger og intentioner.

Samarbejde

I Margrethelyst Børnehave er samarbejde i højsædet fordi det er en af de væsentligste faktorer for at styrke den røde tråd igennem børnenes barndom.

  • Et tæt samarbejde med de lokale dagplejere, sikrer en tryg overgang til det at skulle i børnehave
  • Et tæt samarbejde med skolens lærere, sikrer en tryg overgang til det at skulle i skole
  • Et tæt, anerkendende og konstruktivt samarbejde med forældrene, sikrer at det enkelte barn tilgodeses på den helt rigtige måde og at børnegruppens samlede trivsel styrkes

På denne måde vil vi sikre os at alle omkring Margrethelyst Børnehave oplever en følelse af fællesskab

Respekt

Den gensidige respekt, gode relation og positive tilgang mellem personale og forældre mener vi er altafgørende for at sikre den bedste omsorg og styrkelse af børnenes udvikling.

Respekten mellem børnene og personalet er ligeledes yderst vigtig. Vi udviser respekt for børnene ved at give dem alderssvarende medbestemmelse og bruger vores faglighed til at udvikle børnene så de kan samarbejde og derigennem udvikle deres empati.

 

Del lige præcis denne side med dine venner på Facebook: Del