Børnehave
 

Pædagogisk profil

I Margrethelyst børnehave tager den pædagogiske profil, sit udgangspunkt i børnenes udvikling, børnegruppen, personalets kompetencer og ikke mindst lovgivningen på området.

Vi arbejder med de Pædagogiske læreplaner i dagtilbudsloven, udfra “ De utrolige år.”

Den 1 juli 2018 forventes “De nye Styrkede Læreplaner” at træde i kraft. Du kan følge processen her: http://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/dagtilbudsaftalen/en-styrket-paedagogisk-laereplan/

I den nuværende Dagtilbuds lov, omhandler de pædagogiske læreplaner følgende 6 temaer:

1.     Alsidig personlig udvikling

2.     Sociale kompetencer

3.     Sproglig kompetence

4.     Krop og bevægelse

5.     Naturen og naturfænomener

6.     Kulturelle udtryksformer

 

I løbet af året arbejder vi i dybden med alle 6 læreplanstemaer, med forskellige tilrettelagte pædagogiske forløb. Men de 6 læreplanstemaer, styrkes dagligt gennem den pædagogiske praksis i børnehaven og gennem børnenes leg.

I børnehaven bruger vi dagligt uderummet. Vi har en fantastisk stor legeplads med mange muligheder for leg og motoriske udfoldelser. Vi har en sansehave, bålplads og køkkenhave. På vores Facebookside Margrethelyst Børnehave kan du se alle de skønne ting vi laver, året igennem.

ICDP (International Child Development Programme) er udgangspunktet for vores pædagogiske tanker og metoder. Børnene møder i børnehaven nærværende, inkluderende, anerkende, relations -og ressourceorienterede voksne og vi arbejder således udfra de 8 samspilstemaer:

1.     Vis glæde for barnet.

2.     Se barnets initiativ - justér dig

3.     Inviter barnet til samtale - lyt og svar

4.     Giv anerkendelse for det barnet magter at gøre

5.     Fang barnets opmærksomhed

6.     Fasthold barnets opmærksomhed - vis følelser og entusiasme

7.     Forbind barnets opmærksomhed - uddyb og forklar

8.     Fortæl barnet hvad det må og skal - trin for trin

Med barnet i hånden og med viden om dets nærmeste udviklingszone (NUZO) guider, udvikler, udfordrer og sikrer vi barnets læring, potientiale og kompetencer. Vi styrker barnets robusthed gennem ansvarlighed og styrker barnets selvværd.

Du kan se en film om barnets robusthed her:

https://youtu.be/JOYfUBNPsRI

En gang om året, evalueres og justeres De pædagogiske Læreplaner.

Vi udarbejder hvert år et Årshjul og en kalender. Sammen med børnehavens politikker og børnemiljøvurderingen, godkendes de på Børnehavebestyrelsesmøderne og ved det årlige tilsyn fra BFC.

Vi laver sprogvurderinger på de børn der har behov, ligesom vi laver Kompetancehjul på alle børn. Vi samarbejder med BFC (Børne -og familiecenteret) i Odder kommune og formidler og indstiller børn/familier, med særlige behov.

Talepædagog Anette Dahl Knudsen, kan kontaktes på på mail anette.knudsen@odder.dk og Psykolog Birgitte Olesen birgitte.olesen@odder.dk

Del lige præcis denne side med dine venner på Facebook: Del