Børnehave
 

Natur

I Margrethelyst Børnehave er det vigtigt at børnene får mulighed for oplevelser, hvor alle sanser stimuleres og hvor de kan undersøge insekter, planter, træer osv. Vi støtter på den måde børnene i deres nysgerrighed.

Vi hjælper børnene med at få svar på deres spørgsmål gennem samarbejde og inddrager flere forskellige måder at tilegne sig viden om naturen - fx bøger, computere eller gennem spændende eksperimenter.

Grundene til at naturen har en fremtrædende rolle i vores profil er mange:

  • I tråd med skolens årsplan om en grøn skole er vi, også i børnehaven, medvirkende til arbejdet henimod at Margrethelyst skal opnå det Grønne Flag. Vi arbejder derfor ud fra Friluftsrådets grønne mærkningsordning for daginstitutioner - Grønne Spirer

  • Vi mener det er betydningsfuldt at arbejde med at børnene udvikler respekt, viser forståelse for og oplever glæde ved at opholde sig i natur. En vigtig brik i dette er at børnene får viden om naturens sammensætning – at alle dyr og planter har en plads og funktion. Med dette følger, at vi lærer børnene at respektere naturen og derigennem blive opmærksomme på miljøet
  • Naturen som udviklingslandskab giver børn mulighed for at gå på opdagelse i kropslige bevægelser, samt udvikle fantasi med uderummets elementer og udformning.
  • At give børn rammer til at eksperimentere er centralt i udviklingen af selvforståelsen, da de gennem kropslige oplevelser øger tiltroen til egne evner samt tilliden til kroppen.
  • For at skabe bedst mulige forudsætninger for børnenes kropslige og kognitive udvikling skal erfaringerne være mangfoldige.
  • Børn der at leger meget i naturen eller i naturlige omgivelser bliver bedre motoriske, er mindre syge og har bedre forudsætninger for udvikling i forhold til indlæring, opmærksomhed, kropsforståelse og fantasi.
  • Det ligger i børns natur at være udforskende over for sig selv og deres omgivelser.

Der er altså både fysiske, psykiske og sundhedsmæssige fordele ved udelivet – og derfor er naturen en stor del af hverdagen i Margrethelyst Børnehave.

 

Del lige præcis denne side med dine venner på Facebook: Del