Børnehave
 

Musik - rytmik

Musik

Målet for musik er:

 • at der opbygges et musisk miljø - en musikalsk samværsform mellem børn/børn, børn/voksne og voksne/voksne.
 • at børnene får et fælles musikalsk repertoire.
 • at det enkelte barn finder modet til at udfordres og udfordre musikalsk
 • at det enkelte barn kender og tror på egne evner og lærer at udtrykke dem i en fælles sammenhæng.
 • at det enkelte barn kan udvikle sig musikalsk personligt i en fælles sammenhæng.

Aktiviteterne er opbygget omkring de tre hovedemner:

 • Sang
 • Spil
 • Bevægelse

Musikundervisningen har fire fokuspunkter, der er gennemgående i alle aktiviteter, og som alle er med til at fokusere på det hele barn:

 • Udvikling af musikalske kompetencer (tempo, dynamik, rytme, puls, tonehøjde, melodi, instrumentkendskab, vokalkendskab, musikalske virkemidler) gennem musikudøvelse, musisk med-skaberen samt musikforståelse.
 • Udvikling af sproglige kompetencer (ordforråd, sprogtone, sprogrytme, begrebsdannelse) gennem sang, rim & remser samt musiske samtaler.
 • Motorisk udvikling (fagter, bevægemønstre, faste trin, fri dans, instrument- og redskabshåndtering,) gennem dans, bevægelse til musik og sanglege.
 • Understøttelse af sociale kompetencer (kendskab til egne og forståelse af andres følelser, forståelse af begrebet samtidighed, solo kontra alle, lytte, dirigere, bestemme, følge,) gennem musikalske lege og aktiviteter, hvor det fordres, at den enkeltes bidrag til musikken, legen har en betydning – ansvar for det fælles resultat, for fællesskabet.

 

Rytmik

Målet for rytmik er:

 • At børnene udvikler en aldersvarende grund-, grov-og finmotorik.
 • At de får et godt kendskab og tiltro til egen fysisk formåen.
 • At det enkelte barn finder modet til at udfordre og udfordres på sin fysik.
 • At det enkelte barn gennem rytmikken udvikler musiske bevægemønstre.

Der arbejdes med:

 • At stimulere det enkelte barns sansemotoriske udvikling gennem bl.a. sanseintegration.
 • Sproglig udvikling gennem bl.a. kropsbevidsthed, og det sprog der hidrører kroppen, bevægemønstre og fysiske aktiviteter.
 • Kulturelle udtryksformer

I Margrethelyst Børnehave tænker vi motorisk udvikling i bred forstand, dvs. både alt hvad der har med bevægelse at gøre, hvordan vi stimulerer børns evne til at sanse og evnen til at omdanne disse sanseindtryk til information, så den kan bruges bevidst/ubevidst af barnet.

Den motoriske udvikling er en vigtig del af hjernens samlede udvikling og danner grundlag for udvikling af både sociale, psykiske og intellektuelle færdigheder. Når barnet udvikler sine sansemotoriske evner stimulerer det barnets sprog, evne til indlæring, koncentration, opmærksomhed og det at kunne bevæge sig frit samt en psykisk/fysisk balance.
Bevægelse og en god motorik er dermed med til at styrke barnets selvværd og trivsel, som har stor betydning for barnets psykiske velvære, indlæringsevne og ikke mindst troen på egne evne.
Et barn med et godt selvværd er desuden bedre til at håndtere oplevelser af succes og nederlag, hvilket øger barnets livskvalitet og trivsel.

Del lige præcis denne side med dine venner på Facebook: Del